logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

BalkongerForside balkonger
GBS Produkter AS har levererat balkonger, räcken och avancerade konstruktioner till en mängd byggnad i Norge.

Vår balkong lösningar är utformade som ett flexibelt system profiler, i tryckta förhandsgranskning, ramar och plattor i förhandsbestämda dimensioner.
Vårt modulsystem ger kunder många alternativ för att anpassa storlek och konstruktion av balkong efter egna önskemål.Öppen lösning i varje lägenhet kan enkelt utökas till en inglasad balkong vid ett senare tillfälle.

När den grundläggande lösningen har valts kan varje boende gör sina egna särskilda tillägg, t.ex. golvbeläggning, uppvärmning, belysning. Tilläggen kan monteras in direkt, men kan också monteras efteråt.