logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Opphengt i strekkstag

Strekkstag leveres til alle typer balkonger. Fortrinsvis med søyler, eller innspent i veggliv hvor dette er mulig.
 
Prosjekt Badebakken: Tegnet av Arkitektgruppen 2000 v/ Christian Malon